// Function to set UTM parameters to cookie if they are present

Arbeidsomstandigheden en welzijn  


Doelen: 
 • Zorgen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden voor fabrieksarbeiders bij al onze Tier 1-leveranciers, in nauwe samenwerking met hen. 
 • Stanley/Stella (hoofdkantoor en lokale liaison offices): de betrokkenheid van werknemers versterken door een stimulerende werkomgeving en aantrekkelijke voorwaarden. 
Afgeronde of lopende acties: 
 • Partnerschappen met en gezamenlijke betrokkenheid van Tier 1-leveranciers: 
  • Het oprichten van een lokaal liaisonteam (30 personen) voor een nauwe samenwerking met de leveranciers. 
  • Naleving door de leveranciers van de gedragscode van Stanley/Stella, conform de beginselen van de Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties. 
  • Leverancierscontroles in overeenstemming met ons FWF-lidmaatschap. 
  • Constante controle en follow-up door het lokale liaisonteam voor voortdurende verbetering bij Tier 1-leveranciers en de meeste Tier 2-leveranciers. 
 • Acties van het Stanley/Stella-hoofdkantoor en lokale liaison offices: 
  • Vriendelijke werkomgeving die de teamgeest en het welzijn versterkt. 
  • Een reeks aantrekkelijke voordelen. 
 
Volgende stappen: 
 • Ons systeem voor het aanwerven en beoordelen van leveranciers, het toezicht en de plannen voor corrigerende maatregelen versterken overeenkomstig de beginselen van de zorgvuldigheid op het gebied van mensenrechten. 
 • Het versterken van de sociale aspecten (met de nadruk op de arbeidsomstandigheden) bij risicobeoordelingen voor ons diversificatie- en groeibeleid, zowel op mondiaal als op lokaal niveau. 
 • HRDD verder upstream in onze toeleveringsketen uitbreiden. 
 • Acties op het hoofdkantoor van Stanley/Stella: 
  • Task force met betrekking tot balans werk/privé en flexibel werken. 
  • De ontwikkeling van mensen versterken door on-the-job training en externe opleiding.

Betrokkenheid bij en impact op de gemeenschap  


Doelen: 
 • Eerlijke beloning: streven naar een leefbaar loon voor fabrieksarbeiders bij onze Tier 1-leveranciers. 
 • Onderwijs: professionele en persoonlijke ontwikkeling bevorderen door opleiding en lokale samenwerking. 
 • Directe steun aan projecten in lokale gemeenschappen. 
 
Afgeronde of lopende acties: 
 • Eerlijke beloning: 
  • De inzet en verantwoordelijkheid van het topmanagement van Stanley/Stella om te pleiten voor leefbare lonen in partnerfabrieken. 
  • Eerste analyse van de loonverschillen bij Tier 1-leveranciers. 
  • Introductie van FWF's Fair Price app om fact-based costing door leveranciers te vergemakkelijken. 
 • Onderwijs: 
  • Implementatie van het FWF’s Workplace Education Program (WEP)  
 • Projecten die bijdragen aan lokale gemeenschappen: 
  • Eerlijk geprijsde kruidenierswinkels in Bangladesh 
  • Waterpomp op zonne-energie in India 
Volgende stappen: 
 • Eerlijke beloning: 
  • Een strategie en een stappenplan ontwikkelen om bij te dragen tot een leefbaar loon in onze partnerfabrieken. 
  • Het gebruik van de Fair Price-app uitbreiden naar al onze leveranciers om de inkooppraktijken beter op elkaar af te stemmen. 
  • Een pilotproject starten met betrekking tot efficiëntieverbeteringen in de fabriek om rechtstreeks bij te dragen tot een hogere beloning van de werknemers. 
  • Alternatieve oplossingen blijven bieden die rechtstreeks ten goede komen aan de levensstandaard van de werknemers, bijvoorbeeld gesubsidieerde kruidenierswinkels. 
 • Stanley/Stella-fonds: ontwikkeling van een gecoördineerde, consistente aanpak voor de ondersteuning van projecten voor lokale gemeenschappen. 

Diversiteit, inclusie en gelijkheid  

Doelen: 
 • Het neerzetten van een inclusief bedrijf dat iedereen gelijke kansen biedt  
Afgeronde of lopende acties: 
 • Bij Stanley/Stella werken meer dan 25 verschillende nationaliteiten. 
 • Grotere diversiteit van de in marketingcommunicatie gebruikte beelden. 
Volgende stappen: 
 • Een beleid en een verslagleggingsproces ontwikkelen om te zorgen voor gelijkheid qua beloning, promotie, enz. 
Laden
Laden