// Function to set UTM parameters to cookie if they are present

"Het is onze plicht om iedereen die deel uitmaakt van ons ecosysteem te ondersteunen. We nemen deze verantwoordelijkheid erg serieus door het initiëren van verschillende projecten om onder andere een eerlijke beloning te garanderen."

- Céline Charveron, ambassadeur duurzaamheid


Maatschappelijke verantwoordelijkheid


Zoals de meeste wereldwijde modemerken zijn we geen eigenaar van de fabrieken en productiefaciliteiten waar onze kleding wordt gemaakt. Toch zien we het als onze verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige en eerlijke werkomgeving. Daarom werken we alleen samen met leveranciers die onze visie delen. Om de maatschappelijke vereisten die we van hen verwachten duidelijk te documenteren en te communiceren, hebben we verschillende methodes en beleidslijnen ontwikkeld.

Permanente controles en verslagen

Onze lokale teams in Bangladesh en China houden nauw contact met onze leveranciers, bezoeken hen regelmatig en ontwikkelen actieplannen met behulp van verschillende controleverslagen en -methodes. Deze bevatten:
 • Een methodologie voor dagelijkse controle op overwerk, waarmee we eventuele overuren aan onze partnerfabrieken kunnen melden en problemen direct kunnen aanpakken om ervoor te zorgen dat de doorlooptijden realistisch zijn.
 • Een maandelijks duurzaamheidsobservatierapport, dat ons een algemeen beeld geeft van de maatschappelijke veiligheid, de bouwen brandveiligheid en de gezondheid in onze partnerfabrieken.
 • Een methodologie voor kwartaalevaluatie, via onze Supplier Sustainability Scorecard.
 • Een methode voor jaarlijkse controle met meer dan 100 maatschappelijke, milieu- en veiligheidscriteria via ons Sustainability Audit Report.


Gedragscode

 
De gedragscode van Stanley/Stella vermeldt onze inzet voor eerlijke en ethische werkpraktijken. Hij beschrijft de beginselen die we essentieel achten voor de uitvoering van ons bedrijf. 

Deze gedragscode moet worden ondertekend en nageleefd door alle fabrieken waarmee we samenwerken. De normen van onze gedragscode zijn afgeleid van de acht fundamentele conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en zijn in overeenstemming met de Code of Labour Practices (CoLP) van de Fair Wear Foundation. 

Onze gedragscode omvat zeven pijlers:
 • Verbod op kinderarbeid
 • Discriminatieverbod
 • Verbod op dwangarbeid en verplichte arbeid en disciplinaire maatregelen
 • Vrijheid van vereniging
 • Werktijden
 • Compensatie
 • Gezonde en veilige werkplek.

Naast deze pijlers moeten onze leveranciers zich houden aan aanvullende maatschappelijke, milieu- en veiligheidsnormen.

Download de gedragscode van Stanley/Stella.


Fair Wear Foundation


Fair Wear Foundation (FWF) is een onafhankelijke non-profitorganisatie die samenwerkt met merken, fabrieken, vakbonden, ngo's en regeringen om te zorgen voor betere arbeidsomstandigheden voor kledingarbeiders over de hele wereld.

Download onze getuigenis van het Fair Wear lidmaatschap

Stanley/Stella is sinds de oprichting van ons bedrijf lid, en dankzij onze prestaties hebben we de Leader-status gekregen. 

Elk jaar publiceren we een gedetailleerd Brand Performance Check-rapport, waarin we onze inspanningen op het gebied van maatschappelijke kwesties en de resultaten van de controle- en herstelmaatregelen in elk van onze partnerfabrieken beschrijven. Drie van de belangrijkste acties in verband met ons FWF-lidmaatschap zijn maatschappelijke audits en correctieve actieplannen (CAP's), een gemakkelijk toegankelijke klachtenhulplijn voor fabrieksarbeiders, en opleiding voor arbeiders om het bewustzijn en de kennis over hun rechten te verbeteren.

Ontdek meer
De acht pijlers van FWFTewerkstelling is vrij gekozen
Geen kinderarbeid
Geen discriminatie op het werk
Een juridisch bindende arbeidsrelatie
Betaling van een eerlijk loon
Redelijke werktijden
Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden
Vrijheid van vereniging

Leeflonen


We kiezen ervoor te werken met de meest ethische en verantwoordelijke fabrieken en streven ernaar dat zij allemaal eerlijke lonen betalen die de kosten van levensonderhoud dekken.

In Bangladesh stelt de lokale regering het minimumloon vast om een eerlijk loon voor de arbeiders te garanderen en tegelijkertijd concurrerend te blijven voor de kledingproducenten.
Onze partnerfabrieken garanderen dit wettelijk minimumloon en fundamentele wettelijke verplichtingen zoals interne kinderopvang, zwangerschapsverlof en medische dekking. Daarnaast bieden ze ook extra voordelen zoals gratis vervoer, prestatie- en aanwezigheidsbonussen en progressieve loonschalen. Dit minimumloon komt echter niet overeen met een leefbaar loon zoals gedefinieerd door de Global Living Wage Coalition (GLWC)*.

Van onze kant streven we ernaar dat al onze partnerfabrieken een eerlijk loon betalen dat de kosten van levensonderhoud dekt en blijven we zoeken naar nieuwe en innovatieve manieren om arbeiders een leefbaar loon te betalen. Met de inzet en steun van onze CEO en het topmanagement om tot leefbare lonen te komen, blijven we investeren in concrete projecten zoals de Fairpriced Grocery Shops om de koopkracht van de arbeiders direct te vergroten en hun levensonderhoud te verbeteren.

Sinds 2020 hebben we Fair-priced Grocery Shops ondersteund voor bijna 38.000 arbeiders in Interstoff, Meghna en Aus Bangla, waarbij voedsel zoals rijst, rode linzen, zout en suiker met bijna 50% korting aan de fabrieksarbeiders wordt verstrekt.
*De GLWC definieert een leefbaar loon als het ‘loon dat een arbeider voor een standaardwerkweek in een bepaalde [tijd en] plaats ontvangt en dat voldoende is om de arbeider en zijn of haar gezin een behoorlijke levensstandaard te bieden’. De elementen van een behoorlijke levensstandaard omvatten voedsel, water, huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, vervoer, kleding en andere essentiële behoeften, waaronder voorzieningen voor onverwachte gebeurtenissen".


Lokale projecten 


We streven niet alleen naar veilige en gelijkwaardige arbeidsomstandigheden en een eerlijke beloning in onze partnerfabrieken, maar willen ook rechtstreeks bijdragen aan de ontwikkeling van de lokale gemeenschappen van de fabrieksarbeiders. Sommige projecten zijn lopende, we streven ernaar meerdere te ontwikkelen.
Toegang tot schoon, veilig en betrouwbaar water is niet alleen essentieel voor het behoud van de gezondheid en de waardigheid van de mens, maar speelt ook een essentiële rol in het levensonderhoud van veel mensen, zoals kleine voedselgerelateerde industrieën.

In 2022 zijn we via onze partner voor ontkorreling Pratima in India een eerste project gestart voor een afgelegen gemeenschap in Odisha, Bhejiguda, in het district Balangir. Schoon en veilig drinkwater is daar altijd een uitdaging geweest, omdat de gemeenschap niet is aangesloten op het elektriciteitsnet, waardoor het moeilijk is om aan water te komen. Open bronnen en vijvers zijn de enige bron van water, maar deze drogen in de zomer op, zodat de vrouwen lange afstanden moeten afleggen om drinkwater te halen.

In juli 2022 hebben we een dompelpomp op zonne-energie geïnstalleerd om het hele jaar door betrouwbare toegang tot veilig drinkwater te bieden. Dit project is financieel en ecologisch duurzaam dankzij het gebruik van zonneenergie, en heeft de levenskwaliteit voor de hele gemeenschap verbeterd.


Misschien bent u ook geïnteresseerd in


Laden
Laden