"Het is vandaag de dag niet de vraag of we onze ecologische voetafdruk willen verkleinen, maar hoe we onze betrokkenheid omzetten in concrete acties."
 
- Sharif Nehal Rahman , Bangladesh Liaison Office manager duurzaamheid

CO2- voetafdruk

In 2022 hebben we samen met externe partners de koolstofuitstoot in onze hele toeleveringsketen gemeten.

We hebben onze aanpak gebaseerd op de algemeen aanvaarde boekhoudnorm van het BKG-protocol in combinatie met de Bilan Carbone® -methode en hebben alle koolstofemissies in elke fase berekend, van de productie van grondstoffen en gerecycleerde materialen, de vervaardiging van de producten, de opdruk door onze officiële dealers, tot het gebruik van de producten en het einde van de levensduur. Voor de meeste fases hebben we concrete gegevens kunnen verzamelen. 

Voor andere, zoals de katoenteelt, het gebruik door de consument en het einde van de levensduur, hebben we gebruik gemaakt van standaardgegevens van het Agentschap voor Ecologische Transitie (ADEME) en andere organisaties.

De totale CO2-emissies voor 2021 bedragen 90.300 ton, waarvan minder dan 1% scope 1- en 2-emissies zijn. De overige 99% zijn scope 3-emissies.* Op basis van deze bevindingen zullen we een gedetailleerd actieplan opstellen om onze koolstofuitstoot te verminderen en te compenseren.
* Scope 1 omvat directe emissies van bronnen die we bezitten of controleren. Scope 2 omvat de indirecte emissies van de opwekking van de door ons verbruikte elektriciteit, stoom, verwarming en koeling. Scope 3 omvat alle andere indirecte emissies die in onze waardeketen voorkomen.

Water

We behandelen water als de waardevolle hulpbron die het is. In onze hele toeleveringsketen streven we ernaar de hoeveelheid gebruikt water tot een minimum te beperken en de verontreiniging ervan te verminderen.

Zoals voor alle landbouwproductie is water een kritische factor voor de succesvolle teelt van biologisch katoen. In tegenstelling tot conventioneel katoen wordt het water in de biologische landbouw echter niet verontreinigd door schadelijke chemicaliën, waardoor ongewenste negatieve effecten op de bodem en de biodiversiteit worden voorkomen.

Water wordt ook gebruikt voor het verven en wassen van textiel, waarbij onvermijdelijk giftige stoffen in het water terechtkomen. Al onze partnerfabrieken hebben ter plaatse Effluent Treatment Plants (ETP's), in overeenstemming met de wettelijke vereisten, en beschikken over interne specialisten en testfaciliteiten.* Deze zorgen ervoor dat afvalwater wordt behandeld en vervolgens weer in de natuur kan worden geloosd zonder het milieu te schaden. In sommige van onze partnerfabrieken wordt het gezuiverde afvalwater ook gebruikt voor het wassen van auto's en voor tuinieren. Het resterende vaste afval wordt gewoonlijk enkele maanden bewaard totdat het volledig gestold is, en wordt dan naar gecontracteerde steenvelden gebracht waar het als brandstof wordt gebruikt.
* Om de veiligheid van het behandelde afvalwater te garanderen, worden ter plaatse en in overheidslaboratoria testen uitgevoerd op pH, DO, BZV, COD en TDS.
pH: pH is een schaal die wordt gebruikt om de zuurgraad of basiciteit van een waterige oplossing aan te geven.
DO: Opgeloste zuurstof (DO) is de hoeveelheid gasvormige zuurstof (O2) opgelost in water.
BZV: Het biochemisch zuurstofverbruik (BZV) is de hoeveelheid zuurstof die door bacteriën wordt verbruikt bij de afbraak van organisch materiaal onder aërobe omstandigheden.
COD: Het chemisch zuurstofverbruik (COD) is de hoeveelheid zuurstof die nodig is voor de chemische oxidatie van de totale hoeveelheid organisch materiaal in water.
TDS: Total Dissolved Solids (TDS) is de totale concentratie van opgeloste stoffen in water. TDS bestaat uit anorganische zouten en een kleine hoeveelheid organisch materiaal.


Misschien bent u ook geïnteresseerd in


Laden
Laden