// Function to set UTM parameters to cookie if they are present34 LANDEN

200 MEDEWERKERS

180 PRODUCTEN
110 KLEUREN

10 FABRIEKEN

5 ECO-CERTIFICERINGENSinds de lancering in 2012 heeft STANLEY/STELLA zich gericht op eenvoud, met de nadruk op de essentie van het kledingstuk. De drijvende kracht van de oprichter Jean Chabert is het doorbreken van codes, om de perceptie van de textielindustrie te veranderen. 

Wij willen positieve verandering teweegbrengen via onze collecties en partners uit onze gemeenschappen, door producten aan te bieden die mensen, het milieu en de klanten respecteren.
 
Om producten te bieden met respect voor de mens, het milieu en de klanten. Om meer authentieke en meer verantwoorde kledingstukken te bieden die je met trots draagt en verkoopt. Kleding die veranderingen in de textielindustrie in gang zet, gemaakt op een meer humane, ethische en ecologische manier.  

Onze waarden 

INNOVATIE

Stanley/Stella wordt gedreven door innovatie en onze ondernemersgeest. Wij geloven dat het kiezen van de juiste partners tot innovatie leidt. We experimenteren voortdurend om onze producten, onze digitale diensten en onze hele toeleveringsketen te verbeteren. 

TOPKWALITEIT

Elk detail telt, niet alleen voor jou maar ook voor ons. Wij sluiten geen compromissen als het gaat om het bereiken van topkwaliteit. In elk aspect van ons bedrijf streven wij ernaar onze eigen resultaten te overtreffen. Onze collecties en acties moeten de lat steeds hoger leggen en de perceptie van de textielindustrie veranderen. 

MENSEN

Bij Stanley/Stella draait alles om mensen. Het is onze essentie. Van onze dealers en leveranciers tot onze werknemers en klanten, wij zorgen ervoor dat iedereen zich gehoord voelt en met respect en waardigheid wordt behandeld. Wij streven er actief naar een ecosysteem met een positieve spirit te creëren. 

DUURZAAMHEID

Duurzaamheid is het hart van onze bedrijfscultuur. We streven naar een voortdurende verbetering van de manier waarop wij produceren en werken, van de katoenkwekerij tot de collectie, en de wijze waarop we ons afval beheren. We handelen altijd met transparantie voor mensen, het milieu en de samenleving. 


Het handvest van STANLEY/STELLA 

Onze planeet staat voor enorme ecologische, sociale en economische uitdagingen. De mode-industrie heeft de plicht te reageren op deze uitdagingen en op de veranderende behoeften in de wereld. Duurzaamheid en zorg voor onze planeet en haar bewoners hebben altijd centraal gestaan in de activiteiten van Stanley/Stella. 

We streven ernaar om samen met onze medewerkers, leveranciers en officiële partners een community te vormen van gelijkgestemden die de gedeelde wens hebben om zowel het ecosysteem van Stanley/Stella als onze sector positief te beïnvloeden. 

Het manifest van Stanley/Stella, dat sinds 2022 bestaat, is een richtinggevend kader waarin wordt beschreven waar we als bedrijf in de kledingindustrie voor staan. Hierin benoemen we onze inzet voor het aanpakken van kritieke kwesties op het gebied van ESG (milieu, maatschappij en governance) die binnen onze invloedssfeer liggen. In dit manifest staan ook onze tien kernprincipes vermeld, die de basis vormen voor ons gedrag en die de hele Stanley/Stella-community inspireren om zorgvuldig met onze planeet en bevolking om te gaan. Bekijk het volledige Stanley/Stella manifest hier. 

Onze doelen en inzet voor de planeet  


We weten dat de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet kostbaar en niet onuitputtelijk zijn, en daarom willen we er alles aan doen om ze te behouden.  We weten allemaal dat de bodem van de natuurlijke hulpbronnen van de aarde in rap tempo in zicht komt. Bij Stanley/Stella willen we onze verantwoordelijkheid nemen voor het behoud van bodem, water, lucht en biodiversiteit. Onze drie actiegebieden zijn gericht op het niet gebruiken van schadelijke materialen en chemicaliën, het verminderen van de koolstofuitstoot en het stimuleren van circulariteit.  

Bescherming van de natuur

De bodem- en waterkwaliteit en de biodiversiteit in stand houden door middel van verantwoorde materiaalinkoop, productie, distributie, bedrukking en bewerking.

CO₂-voetafdruk

Bijdragen aan wereldwijde CO₂-neutraliteit door in de gehele waardeketen minder CO₂ te gebruiken en onze uitstoot te compenseren.

Circulariteit

De hoeveelheid product- en verpakkingsafval zo veel mogelijk beperken, op zowel productie- als consumptieniveau, en stappen zetten op weg naar circulaire bedrijfsmodellen.


Onze doelen en inzet voor de mens  


We weten dat we zonder onze mensen niet zouden zijn wie we vandaag de dag zijn. Daarom zetten wij ons in voor hun welzijn en waarderen wij hun talent. Stanley/Stella is sinds zijn ontstaan in 2012 aanzienlijk gegroeid; een groei die niet mogelijk zou zijn geweest zonder toegewijde personen en sterke partnerschappen. Wij blijven ons inzetten voor de mens. Geheel in lijn met ons lidmaatschap van de Fair Wear Foundation (FWF) zijn onze inspanningen gericht op het waarborgen van goede arbeidsomstandigheden en het welzijn. 

Werkomstandigheden en welzijn

Mensenrechten respecteren door veilige en goede werkomstandigheden te bieden en hier in de rest van de wereld voor te pleiten.

Diversiteit, inclusiviteit en gelijkheid

Diversiteit bevorderen bij de werving van nieuwe medewerkers en in de dagelijkse bedrijfspraktijken, een inclusieve werkomgeving creëren en iedereen gelijke kansen bieden.

Maatschappelijke betrokkenheid en impact

Bijdragen aan de economische en sociale ontwikkeling van gemeenschappen door middel van eerlijke vergoedingen, educatie en de inzet van ons ecosysteem.


Onze doelen en inzet met betrekking tot arbeidsprincipes  


Acties zonder impact zijn niet genoeg. Wij geloven dat de manier waarop wij werken rechtstreeks bijdraagt aan ons succes en aan de verwezenlijking van onze duurzaamheidsdoelstellingen. 
Bij Stanley/Stella willen we ervoor zorgen dat onze duurzaamheidsacties echt impact hebben, en gaan we een stap verder in de manier waarop we elke doelstelling benaderen. 

Verantwoordelijkheid en traceerbaarheid

Verantwoordelijkheid nemen voor onze acties in de volledige toeleveringsketen, door middel van volledige traceerbaarheid en gepaste zorgvuldigheid op het gebied van mensenrechten en het milieu .

Samenwerking

Open gespreksvoering stimuleren en samenwerken met gemeenschappen en stakeholders binnen en buiten de sector om een grotere en betere impact te maken.

Innovatie en empowerment

De duurzaamheid van het bedrijf versterken door middel van digitalisering en innovatief denken en handelen.

Transparantie en authentieke communicatie

Open en zorgvuldig met gemeenschappen en stakeholders communiceren over onze uitdagingen op sociaal en ecologisch vlak, de acties die we ondernemen en waar onze grenzen liggen.


Het STANLEY/STELLA-netwerk


Sinds 2012 levert STANLEY/STELLA kleding aan een netwerk van officiële retailers waaronder bedrijven gespecialiseerd in textielbedrukking, eventbureaus, verdelers van promomateriaal ...


U bent drukwerker,
een agentschap of
een doorverkoper


EEN ACCOUNT AANVRAGEN

Ik ben een merk,
ik lanceer mijn merkVOLG ONS

U bent een bedrijf,
een club of
een vereniging


MEER INFORMATIE
Laden
Laden